Testimonials

  • Compartir:
ImprimirpdfEnviar per email

L L'equip docent es presenta XV
Montse Ramos, Llicenciada en Socials, Postgrau en Màrqueting i Assessoria tècnica comercial. Diplomada en Direcció General per Eada. Col•laboradora habitual en projectes de consultoria i formació tant per a grans companyies com per petites empreses.


Qui sóc?  


Montse Ramos, Llicenciada en Socials, Postgrau en Màrqueting i Assessoria tècnica comercial. Diplomada en Direcció General per Eada. Col·laboradora habitual en projectes de consultoria i formació tant per a grans companyies com per petites empreses. 


  Anys d’experiència treballant en la docència? I per Aposta? 


Porto treballant en la docència des del 1996 i per Aposta vaig començar al 2006. 


  Com et sents treballant per Aposta? 


Bé, molt bé, saben combinar perfectament un nivell d´exigència alt amb tot tipus de facilitats per què el formador faci bé la seva tasca. A més, la disponibilitat del personal d'Aposta és excel·lent i tot això en un ambient molt agradable i positiu. 


  Des de la teva experiència, com veus l’evolució que està tenint l’Escola?   


L´evolució és molt bona, aportant cada cop, més cursos que ajudin i facilitin el dia a dia de les feines a les cooperatives.


  Quins continguts didàctics imparteixes a l’Escola? I quins podries impartir? 


Els continguts que he impartit han estat dins de l´àrea de màrqueting, vendes i atenció al client. A part d´aquesta àrea, podria impartir tots els temes relacionats amb la capacitació de l´equip humà i el desenvolupament d´habilitats comercials i directives.   


L’adaptació del materials per cada acció formativa, és imprescindible o és retòrica? 


Sempre és necessària. Sempre hi ha canvis d´ una formació a un altre: canvis d´ordre, canvis de contingut i sobre tot canvis de com abordar els temes i com treballar els casos pràctics segons el col·lectiu assistent al curs. Com caracteritzaries la metodologia que fas servir a les sessions? 


Pràctica i participativa. Implicant a la gent des de l'inici dels curs, per evitar que l’aprenentatge sigui quelcom passiu. Jo vull que quan tornin a la seva feina notin que la formació els hi ha fet canviar tant actituds com aptituds envers la seva tasca i que el dia a dia els hi sigui més fàcil i profitós.Tornar