Socis

Col·lectiu Ronda, Assessoria Jurídica, SCCL
http://www.cronda.coop

L'Apòstrof, SCCL
http://www.apostrof.coop/

Taller Jeroni de Moragas, SCCL
http://www.jmoragas.org/

Doble Via, SCCL
http://www.doblevia.coop

OPS Factoria de Serveis, SCCL
http://www.opsneo.com

Teb Gestió, SCCL
http://www.teb.org

Comunitat Minera Olesana, SCCL
http://www.cmineraolesana.es/

Arç Corredoria d'Assegurançes, SCCL
http://www.arccoop.coop

Abacus, SCCL
http://abacus.coop/

Cevagraf, SCCL
http://www.cevagraf.coop

Sepra, Servei de Prevenció Integral, SCCL
http://www.sepra.es

Cultura 03, SCCL
http://www.cultura03.com

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
http://www.cooperativestreball.coop

Escola Sant Gervasi, SCCL
http://www.santgervasi.org