Socis

Abacus, SCCL
http://www.abacus.es

Col·lectiu Ronda, Assessoria Jurídica, SCCL
http://www.cronda.coop

Cultura 03, SCCL
http://www.cultura03.com

Taller Jeroni de Moragas, SCCL
http://www.jmoragas.org/

L'Apòstrof, SCCL
www.apostrof.coop

Sepra, Servei de Prevenció Integral, SCCL
http://www.sepra.es

Arç Corredoria d'Assegurançes, SCCL
http://www.arccoop.coop

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
http://www.cooperativestreball.coop

Doble Via, SCCL
http://www.doblevia.coop

Cevagraf, SCCL
http://www.cevagraf.coop

Escola Sant Gervasi, SCCL
http://www.santgervasi.org

Teb Gestió, SCCL
http://www.teb.org

V & H, Enginyers Consultors, SCCL
http://www.vhec.net

OPS Factoria de Serveis, SCCL
http://www.opsneo.com