Qui som
Aposta és una escola de formació contínua amb la missió Contribuir al desenvolupament de persones i empreses amb l’adquisició i retenció de les capacitats i habilitats necessàries per tal de millorar la seva carrera professional i la seva posició al mercat, impulsant i garantint els principis del cooperativisme, i prenent com a eix la persona”.
L’Escola pretén cobrir les necessitats reals de les persones tant des del vessant de la formació contínua en aspectes que es deriven de la pròpia activitat laboral, com mitjançant l’oferiment de formació específica en temes cooperatius i en gestió empresarial de forma totalment adaptada tant en continguts i en metodologia.

Els nostres valors
1. La societat cooperativa
2. El coneixement, les idees
3. L’emprenedor col·lectiu
4. Les TICs com eix democratitzador
5. La catalanitat i la diversitat cultural    
6. La conciliació
7. El lideratge democràtic
8. Educació, formació i millora contínua
9. L’equitat
10. Democràcia i participació