Orígens

El 14 de març del 2001, es va realitzar una Trobada de 20 cooperatives i la Comissió de Formació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya per tal d’analitzar quin era el model de formació que podria cobrir les necessitats de formació de les Cooperatives i organitzacions gestionades de manera participativa.

A partir d’aquesta jornada, la Comissió de Formació va treballar en el disseny del projecte que el 24 d’octubre del 2004 donaria lloc a la constitució d’APOSTA, SCCL Cooperativa de Segon Grau, sense ànim de lucre.