AVÍS LEGAL - CONDICIONS GENERALS D' US DEL LLOC WEB
 
Informació sobre el titular del lloc web www.aposta.coop
Aquest espai web és propietat d’ Aposta, SCCL
CIF:F-63.669.568
C. Premià 15, 1a planta · 08014 Barcelona
Correu electrònic de contacte: aposta@aposta.coop
Tel: 93 318 81 62
Fax: 93 302 18 85
 
Política de privacitat- protecció de dades personals
Totes les dades recollides en els formularis de sol·licitud d’informació, subscripció al butlletí i inscripció als cursos son custodiats sota la nostra responsabilitat i son tractats d’acord amb les exigències legals, mantenint les degudes mesures de seguretat que garanteixin la confidencialitat dels mateixos.
Les dades personals que es sol·liciten, són obtingudes sota el seu consentiment en els formularis i seran incorporats a un fitxer del que és responsable Aposta, SCCL i que te com a finalitat establir contacte amb la persona per fer un seguiment de les inscripcions als cursos i/o informar-los sobre canvis o novetats en els mateixos.
Sota cap condició seran cedits a tercers i utilitzats per altres finalitats.
Podrà exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació a través de l’adreça de correu electrònica: aposta@aposta.coop