Accedir

               

7è compromís: Integral amb els principis cooperatius i la transparència

Correu electrònic Imprimeix PDF

Integral considera que el Compromís Arc Iris compte elements clarament innovadors, però encara vol anar més enllà per tal d’incloure una darrera innovació que clou els compromisos.

No podem parlar d’una novetat absoluta ja que es ben coneguda la figura del defensor dels lectors (i també la potser menys reeixida de defensor dels clients), per tant, basant-se en elles, Integral genera un setè compromís que tracta de garantir el compliment dels seus sis compromisos precedents.

La materialització d’aquest setè compromís es concreta en el nomenament d’una “Persona Garant del Compromís Arc Iris”. Qualsevol persona o cooperativa implicada en el desenvolupament del Compromís Arc Iris tindrà ple dret a adreçar-se a la Persona Garant per tal d’obtenir satisfacció dels seus interessos. Integral acatarà les decisions de la Persona Garant que serà plenament lliure i independent en el desenvolupament de la seva tasca, tenint dret a demanar, sense límit, tot tipus de informació o documentació a Integral per tal de dur-la a terme.

Formulem el nostre setè i darrer Compromís: "Integral amb els Principis Cooperatius i la Transparència ".

 

Amb aquest compromís Integral es compromet a:

  1. Que els Principis Cooperatius i la Transparència acompanyin permanentment el desenvolupament del Compromís Arc Iris, quedant això assegurat a través de la creació de la figura de la “Persona Garant del Compromís Arc Iris” que serà duta a terme per una persona u organització de reconegut prestigi en l’àmbit cooperatiu.

 

Fòrum

compromís Arc Iris

Recursos