Inici / Docència / Finances i fiscalitat


  • Compartir:
ImprimirpdfEnviar per email

· Negociació bancària i instruments financers cooperatius (3a edició) (Subvencionat)

Ref.:FM16115
Objectius

Bloc 1 – FemPla: eina de planificació financera
Objectius generals:
- Conèixer els elements necessaris per elaborar una planificació econòmica i financera d’un projecte cooperatiu fent-ne una projecció en un horitzó temporal de tres exercicis.
- A través de la pràctica, comprendre l’estructura econòmica i financera de l’empresa i comprovar com els principals costos (operatius, laborals, financers i generals) influeixen en el resultat final de cada exercici.
- Aprendre a obtenir la millor projecció de resultats amb les previsions disponibles actuant sobre els paràmetres rellevants.
Objectius específics:
- Aprendre a utilitzar l’aplicació FEMPLA elaborant un projecte propi. El resultat serà un compte de pèrdues i guanys a tres anys, el balanç de situació al final del primer exercici i una previsió de tresoreria dels primers 12 mesos.

Bloc 2 – Negociació bancària
Objectius:
- Definir i treballar les eines que s’utilitzen per presentar els projectes de finançament davant tercers (entitats financeres, altres entitats de finançament, inversors...).
- Conèixer les variables que els finançadors analitzen per a concedir un crèdit i donar les pautes per tractar i negociar amb aquests.
- Transmetre la importància que té davant els agents interns i externs la confiança, la transparència, la claredat i el valor de la cooperativa i la importància de presentar un bon dossier de negociació.

Bloc 3 – Instruments financers
Objectius:
- Conèixer els instruments financers específics per a empreses de l’economia social.

Destinataris

Persones de cooperatives federades a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Programa

Bloc 1 – FemPla: eina de planificació financera
1. Objecte de l’aplicació
2.1. Què és FEMPLA
2.2. Què no és FEMPLA

2. Funcionament general
2.1. Treballar amb un projecte
2.2. Exportar les dades

3. Les dades bàsiques del projecte
3.1. Inversió i finançament
3.2. La depreciació dels actius: la dotació a l’amortització
3.3. Els ingressos, les despeses i el marge
3.3.1. La estacionalitat dels ingressos
3.3.2. Les despeses d’explotació
3.3.3. El marge de cobertura
3.3.4. Les despeses generals

4. Altres dades del projecte
4.1. El factor treball
4.2. Finançament bancari: El préstec francès
4.3. Altres paràmetres del projecte

5. Els resultats
5.1. Visualitzar l’efecte dels paràmetres
5.1.1. Pla d’amortització del préstec
5.1.2. Despeses de personal
5.1.3. La tresoreria inicial
5.1.4. Obligacions fiscals
5.2. Estats comptables i tresoreria
5.2.1. Compte de pèrdues i guanys
5.2.2. Balanç de situació
5.2.3. Pla de tresoreria
5.3. El punt d’equilibri del projecte

Bloc 2 – Negociació bancària
1. Objectiu de la negociació bancària
1.1. Posició del Banc, Inversors vs posició organització
1.2. Què vol el banc, que vol l’organització
1.3. Aspectes a considerar en la negociació

2. Com tractar amb els diferents actors del finançament
2.1. Banca Privada
2.2. Banca Pública
2.3. Banca Cooperativa
2.4. Inversors

3. El dossier de negociació
3.1. Minimitzar el risc que comporta l’operació
3.2. Destí i finalitat
3.3. Que ha d’incloure el dossier i resposta als “Per què?”

4. Com analitzarà el Banc la nostra operació
4.1. De l’anàlisi analític quantitatiu a l’anàlisi qualitatiu
4.2. Anàlisi qualitatiu
4.3. Anàlisi quantitatiu
4.4. Els números i els documents de la planificació financera i la seva interpretació, la nostra i la del banc

5. La proposta, un model de document a presentar

Bloc 3 – Instruments financers
1. Els instruments de finançament específics per cooperatives

*Pel desenvolupament de la primera part de la jornada, cada persona haurà de portar el seu ordinador portàtil.

Expert

Bloc 1:
Antoni Oró i Badia: llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i Diplomat en Ciències empresarials per la Universitat Oberta de Catalunya.

Bloc 2:
Núria Soriano Mas: estudis de Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona i PDD a ESADE. Exdirectiva a Bankinter durant més de 30 anys, ha estat directora per Catalunya del següents negocis: Banca Comercial, Pimes, Hipotecari, Riscos, Banca Virtual i Directora de la xarxa d'oficines. Des de l’any 2009 treballa en el camp de l’assessorament a empreses, és experta en negociació bancaria i consultora de formació, coautora del llibre "La Gestión de la Tesorería" i sòcia fundadora d'Avenç Assessors, S.L.

Bloc 3:
Joana Gómez: Directora de la Fundació Seira.

Calendari

Dijous 17 de novembre

Horari

De 9:00 a 11:00 hores - Bloc 1
D'11:00 a 14:00 hores - Bloc 2
De 14:00 a 15:30 hores - dinar (inclòs)
De 15:30 a 17:30 hores - Bloc 3

Lloc

C. Premià, 15 1a planta
08014 Barcelona
Barri de Sants

Tarifes

Acció organitzada i finançada per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i per la Fundació Seira.

Total hores

7Tornar