Inici / Docència / Gestió empresarial


  • Compartir:
ImprimirpdfEnviar per email

· L’impacte de la llei de transparència en les cooperatives que operen en el sector públic (Subvencionat)

Ref.:FM14005
Objectius

- Analitzar el marc normatiu estatal de la transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Conèixer les obligacions contingudes en la llei per a les cooperatives com a receptores de finançament públic o com a gestores de serveis públics.
- Dotar als assistents d’eines pràctiques per a donar compliment a la normativa.

Destinataris

Aquest seminari s'emmarca en el programa Cafè de la Federació i s'adreça a persones sòcies i/o treballadores de cooperatives associades a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Programa

La formació que es presenta pretén analitzar la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i conèixer les obligacions que conté per a les cooperatives receptores de finançament públic i gestores de serveis publics.
La Llei entra en vigor el proper dia 10 de desembre de 2014.
Establirem de manera pràctica, qui ha de ser transparent, què cal fer i com i quina informació s’ha de facilitar.

Contingut:
La regulació de la transparència.
• Principis generals.
• Subjectes obligats.
• Publicitat activa i deure de subministrar informació.
• Informació que cal publicar.
• Mecanismes per a ser transparents.
• Bones pràctiques de transparència d’organitzacions públiques i privades.

Expert

Marta Cals
Llicenciada en Dret i experta en polítiques socials. Àmplia experiència en la definició d’estratègies i desenvolupament de programes d’atenció a les persones d’iniciativa pública i privada. Responsable de la secció de recerca i difusió del servei de polítiques de diversitat i ciutadania de la Diputació de Barcelona. Actualment, forma part de l'equip d'Ingeniería Social - SAL, on assessora diferents administracions públiques i entitats del tercer sector en la seva adaptació a la llei de transparència. Ha estat formadora pel Consell de Col.legis d’Advocats de Catalunya. Docent d'Aposta.

Calendari

Dijous 18 de desembre de 2014

Horari

De 8:30 a 10:30 hores.

Lloc

Seu de la Federació
C. Premià, 15 1a planta
08014 - Barcelona (barri de Sants)

Tarifes

Acció finançada per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya en el marc del Programa Cafè de la Federació.

Anul·lació del curs:

Aposta es reserva el dret d’anul·lar o canviar de dates un curs, sempre avisant amb una setmana d’antelació abans de l’inici.

Total hores

2Tornar