Inici / Docència / Desenvolupament societari


  • Compartir:
ImprimirpdfEnviar per email

· Governança cooperativa (Subvencionat)

Ref.:FM16114
Objectius

L’objectiu general del taller és ampliar els coneixements i competències per a participar dels òrgans de govern o direcció de les cooperatives i dissenyar sistemes de govern eficients i d’acord amb els principis cooperatius.

Objectius específics:
- Conèixer el marc legal de la governança de les cooperatives
- Reflexionar sobre els elements claus que conformen la governança i potencialitats i riscos en relació a l’aplicació dels principis cooperatius
- Compartir i conèixer com s’està duent a terme la governança a les cooperatives
- Aportar elements d’evolució de la governança de la cooperativa per enfortir el desenvolupament empresarial i cooperatiu.

Destinataris

Els principals destinataris dels tallers són persones sòcies de cooperatives que tinguin interès en aprofundir en la gestió de la governança a les seves cooperatives i descobrir possibles vies per enfortir els seus propis models:
- Persones sòcies
- Membres del consell rector
- Persones interessades en formar part del consell rector
- Persones amb responsabilitat de gestió per delegació del consell rector
- Qualsevol altre persona que formi part de les cooperatives i estigui interessada en la temàtica a tractar

Programa

Mòdul 1: Introducció a la governança a les cooperatives
• Governança: de què parlem
• Govern i governança a les cooperatives:
• Principis cooperatius
• Marc legal
• Òrgans de govern
• Gestió directa / gestió per delegació

Mòdul 2: Participació i presa de decisions
• Com prenem les decisions? Tipus, espais i mètodes
• Com construïm grans decisions?
• Assemblees: rols i funcionament

Mòdul 3: Contextos organitzatius favorables per la gestió cooperativa
• El treball amb sentit i l’apoderament com a font de potencial organitzatiu
• Marcs organitzatius favorables pel seu desplegament
• Organització, implicació i innovació

Mòdul 4: Govern i lideratge
• Govern i lideratge: gestió i visió
• Relleus en els òrgans de govern
• Motivacions i frens per ser candidat
• Com ens preparem?
• Relacions personals i prevenció de conflictes

Expert

Jordi Valls Olivé:
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la UAB. Postgrau en Polítiques Socials. Tècnic en creació d'empreses d'economia social i especialitzat en gestió empresarial de cooperatives.
Jordi Garcia Jané:
Expert en cooperativisme, gestió participativa d'organitzacions, economia solidària i alternatives econòmiques i socials.

Calendari

Dimarts 13, dijous 15, dimarts 20 i dijous 22 de desembre

Horari

De 10:00 a 14:00 hores

Lloc

C. Premià, 15
08014 Barcelona
(Barri de Sants)

Tarifes

Acció finançada per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Total hores

16Tornar