Inici / Docència / Finances i fiscalitat


  • Compartir:
ImprimirpdfEnviar per email

· Eines per l'assemblea: com entendre el nostre balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys

Ref.:FO1223
Objectius

Facilitar els coneixements necessaris sobre el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys per poder fer una bona interpretació dels estats financers de l’empresa.

Destinataris

Curs multisectorial adreçat a tots aquells socis de cooperatives o persones que sense cap mena de coneixements comptables ni financers vulguin entendre d’una manera fàcil i planera aquests documents.

Programa

1.- Balanç de situació
1.1 Què és?
1.2. Com entendre-ho fàcilment?
1.3. Quina seria la seva composició ideal?
1.4. cas pràctic/exercicis

2.– Compte de pèrdues i guanys
2.1. Què és?
2.2. Com entendre-ho fàcilment?
2.3. Com podem millorar el nostre resultat
2.4. Cas pràctic/exercicis

3. Pressupost
3.1 Importància de l'elaboració del pressupost de l'entitat
3.2 Com es construeix el pressupost

Expert

Jean-François Guillemet
Llicenciatura Empresarials per l'Institut d'Administration des Entreprises de Poitiers i postgrau en Economia Cooperativa per la Universitat Autònoma de Barcelona. Soci treballador de la Consultoria Coopdemà SCCL, encarregat de Servei Econòmic i Financer. Docent d'Aposta SCCL.

Calendari

Dilluns 11 de juny

Horari

De 10:00 a 14:00 hores

Lloc

Aposta, SCCL
C. Premià, 15 1a planta
08014 - Barcelona

Tarifes

Preu curs: 92 euros
Preu curs socis FCTC i COOP57: 82'20 euros
Preu curs socis APOSTA: 73'60 euros
__________________________
Anul·lació de la inscripció:

Inscriure’s en un curs implica unes despeses prèvies que Aposta assumeix en la confiança que l’inscrit realitzarà el pagament arribat el moment; en aquesta confiança, la inscripció en un curs es pot anul·lar fins set dies abans que comenci. En cas d’anul·lació durant la setmana prèvia a l’inici del curs, caldrà abonar-ne el 50% de l’import. A partir del moment que comença un curs, cal abonar-ne la totalitat de l’import tant si s’hi assisteix com si no.

Anul·lació del curs:

Aposta es reserva el dret d’anul·lar o canviar de dates un curs, sempre avisant amb una setmana d’antelació abans de l’inici.
__________________________

Total hores

4Tornar