Recursos


Materials responsable de formació
24/05/2007Graella necessitats de formació

Documents:

Pla de formació
12/05/2009Itinerari formatiu per a persones sòcies
Hem dissenyat un Pla de Formació en gestió societària per a les persones que componen la cooperativa. Aquest recorregut pot tenir continuïtat amb el curs de Funcions i Responsabilitats del Consell Rector.
Documents:
Si és usuari de l'extranet es pot autenticar fent click aquí. D'aquesta forma podrà veure els recursos del seu perfil.