Equip tècnic

 
Antoni Oró - Direcció
toni.oro@aposta.coop
Gemma Huerta - Coordinació
gemma@aposta.coop 
   
 Jordi Daumal - Coordinació
jordi@aposta.coop