Els nostres projectes 2013

Coordinació del Postgrau d’Economia Cooperativa, 6a edició
La cinquena edició del postgrau en Economia Cooperativa organitzat per  l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i per Aposta SCCL compta amb la participació de 14 alumnes vinguts de diferents àmbits professionals (cooperatives, administració pública, emprenedors...).
El postgrau inclou la visita a diferents experiències del territori català.


MBA en empresa cooperativa en la modalitat en línia, conjuntament amb IL3-UB
L’any 2012 s’ha iniciat la primera edició del MBA en empresa cooperativa amb un total de 12 alumnes. L'MBA té una durada de dos anys acadèmics i pretén formar en tots els aspectes que són importants en la direcció i gestió d’una empresa cooperativa.
Per aquest màster s’ha mantingut una estructura d’MBA convencional, afegint-hi les particularitats pròpies de les empreses cooperatives. El Màster MBA comporta una càrrega de 60 ECTC (European Credit Transfer System), que equivalen a unes 1.500 hores lectives.


Programa de difusió del cooperativisme als centres educatius de Secundària i Cicles Formatius
Per encàrrec de la Federació de Cooperatives de Treball, i amb ocasió de l’Any Internacional de les Cooperatives, es van realitzar tallers de difusió del cooperativisme en centres educatius de tot el territori.
Els sol·licitants reunien perfils molt diferents, des d’estudiants d’arts i oficis en l’especialitat de joieria fins a Cicles Formatius de Grau Mitjà en electrònica o en atenció a les persones. En cada cas Aposta va adaptar la intervenció a les necessitats reals dels destinataris, pensant sobretot en la seva pròxima incorporació al mercat laboral.
En el marc d’aquest programa es van realitzar aquestes activitats a un total de 14 centres educatius, amb un impacte de 350 alumnes amb els seus professors.


Programa Fes Coop
Al llarg del 2012 s’ha desenvolupat la segona edició del programa Fes Coop, realitzat per encàrrec de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom.
Aquest programa té com a objectiu donar a conèixer el model cooperatiu i els principis i valors del cooperativisme entre l’alumnat de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà de Catalunya.
Fes Coop 2012 en xifres: 1.571 alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà; 47 docents de totes les àrees curriculars
45 centres educatius de tot el territori; 1.237 treballs d’alumnes validats.


Guia de bones pràctiques “Sumant per les persones”

Per encàrrec de la Federació de Cooperatives de Treball es va elaborar la guia de bones pràctiques Sumant per les persones, que complementa la Guia de Cooperatives d’Atenció a les Persones de Catalunya editada el 2010, i que recull algunes de les experiències d’èxit en la cooperació entre els ajuntaments i les cooperatives d’iniciativa social en el sector d’atenció a les persones.


Programa Cooptic
Amb la finalitat d'explorar noves possibilitats en metodologies de formació, Aposta participa en un projecte de transferència de coneixement amb socis francesos i valons. Aquest projecte ha merescut un ajut Leonardo da Vinci de la Unió Europea i es duu a terme des de mitjans de l’últim trimestre de 2011 fins a finals de 2013.
Els socis del projecte comparteixen la seva expertesa en les metodologies d’ús de les eines web 2.0, amb una clara voluntat d'apostar per les eines de codi obert i col·laboratives (viquis, pad, etc) i de deixar enrere models de formació poc flexibles i que requereixen l'adquisició prèvia de domini damunt les eines de treball.


Realització de 22 seminaris de sensibilització “La cooperativa, una empresa democràtica per a tothom” a diferents universitats del territori català
Durant el 2010 es van realitzar 22 seminaris de sensibilització sota el nom de La cooperativa, una empresa democràtica per a tothom. Aquest projecte es desenvolupa gràcies a l’Institut de Promoció i Formació de Cooperatives del Departament de Treball, actualment Departament d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de Catalunya. Els seminaris es van realitzar a les universitats següents: Universitat Rovira i Virgili (URV), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat de Lleida (UdL), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Vic (UVic) i Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El total de participants va ser de 309.


Estudi “Polítiques públiques de creació de cooperatives. Una visió comparada entre comunitats”, en col·laboració amb l’IGOP-UAB
Un equip d’investigadors de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona ha realitzat un estudi sobre les polítiques de foment del cooperativisme titulat Políticas públicas de promoción de cooperativas en España. Una visión comparada entre Comunidades Autónomas. Las comunitats autònomes que s’han estudiat són: Andalusia, Castella-La Manxa, Catalunya, Comunitat de Madrid, País Valencià, Múrcia, Navarra i País Basc.Recuperació i digitalització del patrimoni cooperatiu de Catalunya: arxiu històric del Govern Civil de Barcelona
Aquest estudi respon a la necessitat contribuir a la preservació del patrimoni històric cooperatiu català a través de la selecció i digitalització d’un volum d’informació que permetrà més endavant als investigadors fer una reconstrucció i un estudi dels materials recollits. De forma complementària, s’ha confeccionat un estudi introductori que té com a finalitat servir d’emmarcament intel·lectual a la contribució fotogràfica i realitzar una reflexió sobre el cooperativisme català del moment.


Projecte “Dona i món rural”, en col·laboració amb FIDEM
En col·laboració amb la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora, es va dur a terme una intervenció formativa i d’assessorament amb un col·lectiu de dones emprenedores d’àmbit rural a la comarca de la Cerdanya. Hi van participar 12 dones que van realitzar sessions de gestió empresarial alhora que un equip de suport els oferia l’assessorament necessari per millorar el seu negoci amb criteris de rigor i d’orientació al mercat.


Elaboració de Casos d’Empresa Cooperativa, en col·laboració amb l’IGOP-UAB
Aquest any 2010, i seguint amb la creació de fons documental sobre les cooperatives, s’han realitzat 7 estudis de cas sobre cooperatives. Aquests estudis són per poder-los treballar, i sobretot s’utilitzen en el postgrau d’Economia Cooperativa. Els estudis de cas, que inclouen l’estudi sobre la cooperativa on es desenvolupa el tema concret a tractar i un vídeo sobre la cooperativa, s’han realitzat de les següents cooperatives: Apindep Ronçana i Germinal (cooperatives de consum), La Mosca, Newcemit i Robafaves (cooperatives de treball), la Cooperativa Obrera de Viviendas (cooperativa d’habitatge) i El Tinter (una societat laboral).