Els nostres clients

- Empreses cooperatives
- Empreses mercantils
- Organitzacions d'economia social
- Administració pública
- Universitats
- Escoles i Instituts
- Col·legis professionals
- Escoles de negoci